• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Pracownia Psychologii Klinicznej
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Przychodnie Specjalistyczne

  Proponujemy bezpłatne leczenie w ramach umowy z NFZ

  REJESTRACJA PACJENTÓW DO PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ:
  PRZY OKIENKU - OD GODZ. 7:30
  TELEFONICZNIE (tel. 81 728 63 67) - OD GODZ. 9:00

  Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

  Pacjent rejestrujący wizytę drogą mailową każdorazowo zostanie powiadomiony o terminie wizyty również drogą mailową.

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

  udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii osobom dorosłym, prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń pamięci, orzeka o stanie zdrowia psychicznego osób leczonych dla potrzeb upoważnionych instytucji.

  Kontakt:
  tel. 81 728 63 67
  tel. 81 728 69 36 - rejestracja lekarska
  tel. 81 728 65 22 - rejestracja psychologiczna
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I piętro budynku „Łącznik”

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat, orzeka o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla potrzeb upoważnionych instytucji.

  Kontakt:
  tel. 81 728 63 67
  tel. 81 728 69 36 - rejestracja lekarska
  tel. 81 728 65 22 - rejestracja psychologiczna
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I piętro budynku „Łącznik”

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

  udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczących indywidualnych osób - Poradnictwo i Terapia Dorosłych, a także dotyczących systemu rodzinnego - Poradnictwo i Terapia Rodzin.

  Kontakt:
  tel. 81 728 65 22
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNA dla Dzieci i Młodzieży

  udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczących dzieci i młodzieży.

  Kontakt:
  tel. 81 728 65 22
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2

  PORADNIA NEUROLOGICZNA

  udziela świadczeń ambulatoryjnych w zakresie neurologii dorosłych.

  Kontakt:
  tel. 81 728 63 67
  tel. 81 728 69 36
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I piętro budynku „Łącznik”

  PORADNIA REHABILITACYJNA

  udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji neurologicznej ambulatoryjnej.

  Kontakt:
  tel. 81 744 30 61 - 69 w. 367
  tel. 81 728 69 36
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I piętro budynku „Łącznik”

  PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

  udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii.

  Kontakt:
  tel. 81 744 30 61 - 69 w. 382
  tel. 81 728 69 36
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; budynek "Somatyk"; I piętro, Gabinet chirurgiczny - parter

  PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

  Kontakt:
  tel. 81 728 63 73
  tel. 81 744 22 28
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 4B