• przetargi

  Przetargi

 • Aktualne
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Przetargi > 2013
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej

  Data ogłoszenia

  20.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  08.01.2014

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  30.12.2013

  Prawidłowy Załącznik nr 1 do SIWZ , Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Pobierz

  30.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  30.12.2013

  SIWZ

  Pobierz

  20.12.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  20.12.2013

   

  Dostawa środków kontrastowych

  Data ogłoszenia

  20.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.01.2014

  SIWZ

  Pobierz

  20.12.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  20.12.2013

   

  Świadczenie usług w zakresie transportu specjalistycznego realizowanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

  Data ogłoszenia

  13.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  24.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  20.12.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  13.12.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  13.12.2013

   

  Dostawa węgla i koksu do ZOLP Łysołaje

  Data ogłoszenia

  12.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  31.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  17.12.2013

  SIWZ

  Pobierz

  12.12.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  12.12.2013

   

  Udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ginekologii Pacjentom Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

  Data ogłoszenia

  11.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  19.12.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  11.12.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  11.12.2013

   

  udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Poradni Psychologicznej

  Data ogłoszenia

  04.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  12.12.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  04.12.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  04.12.2013

   

  Udzielanie świadczen zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Poradni Zdrowaia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

  Data ogłoszenia

  04.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  12.12.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  04.12.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  04.12.2013

   

  Świadczenie usług związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania

  Data ogłoszenia

  04.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.12.2013

  warunki przetargu poniżej 14 000 euro

  Pobierz

  04.12.2013

  Ogłoszenie poniżej 14 000 euro

  Pobierz

  04.12.2013

   

  Obsługa kotłowni

  Data ogłoszenia

  02.12.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  11.12.2013

  SIWZ

  Pobierz

  02.12.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  02.12.2013

   

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej

  Data ogłoszenia

  29.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  20.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 06.12.2013

  Pobierz

  06.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  04.12.2013

  SIWZ

  Pobierz

  29.11.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  29.11.2013

   

  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH

  Data ogłoszenia

  28.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  23.12.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  04.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

  Pobierz

  04.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)

  Pobierz

  03.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  29.11.2013

  SIWZ w wersji edytowalnej

  Pobierz

  29.11.2013

  Zał. nr 8 procedura Postępowanie z odpadami

  Pobierz

  28.11.2013

  Zał. nr 7 Procedura Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego

  Pobierz

  28.11.2013

  SIWZ

  Pobierz

  28.11.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  28.11.2013

   

  Dostawa produktów mleczarskich

  Data ogłoszenia

  27.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  12.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  29.11.2013

  SIWZ

  Pobierz

  27.11.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  27.11.2013

   

  Dostawa mrożonek i kiszonek

  Data ogłoszenia

  27.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty (czynności powtórzone)

  Pobierz

  22.01.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  12.12.2013

  SIWZ

  Pobierz

  27.11.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  27.11.2013

   

  Dostawa świątecznych bonów towarowych

  Data ogłoszenia

  26.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  10.12.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  29.11.2013

  SIWZ

  Pobierz

  26.11.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  26.11.2013

   

  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

  Data ogłoszenia

  21.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  20.12.2013

  Informacja do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Pobierz

  21.11.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  21.11.2013

   

  Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu

  Data ogłoszenia

  18.11.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie

  Pobierz

  18.11.2013

   

  Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Szpitala oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu (wywozu) nieczystości ciekłych

  Data ogłoszenia

  30.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  15.11.2013

  SIWZ

  Pobierz

  30.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.10.2013

   

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej

  Data ogłoszenia

  29.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  08.11.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  04.11.2013

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.04.11.2013

  Pobierz

  04.11.2013

  SIWZ

  Pobierz

  29.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  29.10.2013

   

  Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

  Data ogłoszenia

  22.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  08.11.2013

  Prawidłowy Zał. nr 6 do SIWZ

  Pobierz

  23.10.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  22.10.2013

  SIWZ

  Pobierz

  22.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  22.10.2013

   

  Dostawa płynów infuzyjnych

  Data ogłoszenia

  18.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  16.01.2014

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  22.11.2013

  Ogłoszenie: Dodatkowa informacja / sprostowanie

  Pobierz

  13.11.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców/zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  12.11.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  06.11.2013

  Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z prawidłowym załącznikiem nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  05.11.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  23.10.2013

  SIWZ

  Pobierz

  18.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.10.2013

   

  Usługa udzielenia kredytu /pożyczki

  Data ogłoszenia

  15.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.10.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

  Pobierz

  21.10.2013

  Dane finansowe dot. pytania 16.

  Pobierz

  18.10.2013

  SIWZ w wersji edytowalnej

  Pobierz

  18.10.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  18.10.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  15.10.2013

  SIWZ

  Pobierz

  15.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  15.10.2013

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  01.10.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Sprostowanie

  Pobierz

  12.12.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  06.12.2013

  Ogłoszenie: Dodatkowa informacja

  Pobierz

  07.11.2013

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  06.11.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 4

  Pobierz

  06.11.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

  Pobierz

  23.10.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

  Pobierz

  18.10.2013

  Sprostowanie / zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  15.10.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  15.10.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  01.10.2013

  SIWZ

  Pobierz

  01.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  01.10.2013

   

  Dostawa odczynników laboratoryjnych

  Data ogłoszenia

  25.09.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty/ unieważnienia postępowania z dnia 10.10.2013

  Pobierz

  11.10.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  10.10.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  01.10.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  01.10.2013

  Prawidłowy Załącznik 2D do SIWZ

  Pobierz

  01.10.2013

  Odpowiedzi na pytania oferentów

  Pobierz

  30.09.2013

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  25.09.2013

  Załacznik 2 A-K do SIWZ

  Pobierz

  25.09.2013

  SIWZ

  Pobierz

  25.09.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  25.09.2013

   

  Montaż sita pionowego na kanalizacji sanitarnej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie

  Data ogłoszenia

  10.09.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  30.09.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  10.09.2013

  Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno- Użytkowy - rys. 3 profil

  Pobierz

  10.09.2013

  Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno- Użytkowy - rys 2. przekrój studni

  Pobierz

  10.09.2013

  Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno- Użytkowy - rys. 1 sytuacja

  Pobierz

  10.09.2013

  Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno- Użytkowy

  Pobierz

  10.09.2013

  SIWZ

  Pobierz

  10.09.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.09.2013

   

  DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

  Data ogłoszenia

  09.09.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  04.10.2013

  SIWZ

  Pobierz

  09.09.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  09.09.2013

   

  DOSTAWA CO2 MEDYCZNEGO W BUTLACH WRAZ Z WYNAJMEM BUTLI

  Data ogłoszenia

  27.08.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  09.09.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  02.09.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  02.09.2013

  SIWZ

  Pobierz

  27.08.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  27.08.2013

   

  Wynajem trzech gabinetów lekarskich

  Data ogłoszenia

  22.08.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o przetargu

  Pobierz

  22.08.2013

   

  DOSTAWA CIEKŁEGO POWIETRZA WRAZ Z WYNAJMEM ZBIORNIKA

  Data ogłoszenia

  16.08.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  02.09.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  22.08.2013

  SIWZ

  Pobierz

  16.08.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  16.08.2013

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań na rzecz pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  06.08.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  28.08.2013

  Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

  Pobierz

  09.08.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  06.08.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  06.08.2013

   

  Montaż sita pionowego na kanalizacji sanitarnej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie

  Data ogłoszenia

  05.08.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  21.08.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  20.08.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ - Rys. 2 Przekrój

  Pobierz

  05.08.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ - Rys. 1 Plan sytuacyjny

  Pobierz

  05.08.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  05.08.2013

  SIWZ

  Pobierz

  05.08.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.08.2013

   

  Dostawa artykułów elektrycznych

  Data ogłoszenia

  31.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  23.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

  Pobierz

  06.08.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  06.08.2013

  Prawidłowy załacznik nr 2 A do SIWZ (zestaw 1)

  Pobierz

  06.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

  Pobierz

  06.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  02.08.2013

  Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ

  Pobierz

  31.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  31.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  31.07.2013

   

  Dostawa profesjonalnych środków higieny

  Data ogłoszenia

  30.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  16.08.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  30.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  30.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.07.2013

   

  Bezgotówkowy zakup paliw oraz olejów i płynów

  Data ogłoszenia

  30.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  09.08.2013

  SIWZ

  Pobierz

  30.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.07.2013

   

  Usługa udzielenia kredytu/ pożyczki

  Data ogłoszenia

  30.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  09.09.2013

  SIWZ w wersji edytowalnej

  Pobierz

  21.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

  Pobierz

  16.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

  Pobierz

  13.08.2013

  Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - cz.II

  Pobierz

  12.08.2013

  Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - cz.I

  Pobierz

  12.08.2013

  Zaświadczenie o nadaniu NIP

  Pobierz

  12.08.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  12.08.2013

  Załącznik nr 2- Bilans, rachunek zysków i strat za rok 2012

  Pobierz

  30.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  30.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.07.2013

   

  Dostawa opatrunków

  Data ogłoszenia

  17.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  26.07.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  22.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  17.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  17.07.2013

   

  Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i narzędzi

  Data ogłoszenia

  17.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  26.07.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

  Pobierz

  17.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  17.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  17.07.2013

   

  Dostawa mleka do ZOL w Łysołajach

  Data ogłoszenia

  15.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  15.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  15.07.2013

   

  Dostawa opatrunków

  Data ogłoszenia

  05.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  16.07.2013

  Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  10.07.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  10.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  05.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.07.2013

   

  Dostawa mleka do ZOL w Łysołajach

  Data ogłoszenia

  03.07.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  15.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  03.07.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  03.07.2013

   

  Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z wynajmem gazometru i analizatora hematologicznego

  Data ogłoszenia

  27.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  15.07.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  02.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  27.06.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  27.06.2013

   

  Dostawa aparatu USG klasy Premium z kolorowym doplerem

  Data ogłoszenia

  26.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  16.07.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  02.07.2013

  Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  02.07.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  02.07.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  01.07.2013

  SIWZ

  Pobierz

  26.06.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  26.06.2013

   

  Usługa nadzoru autorskiego systemu informatycznego HIPOKRATES

  Data ogłoszenia

  18.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  18.06.2013

   

  Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego oraz stacji diagnostycznej MR

  Data ogłoszenia

  11.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  03.07.2013

  Poprawione załączniki do SIWZ

  Pobierz

  21.06.2013

  Zmiana SIWZ

  Pobierz

  21.06.2013

  Zmieniony Załącznik nr 3

  Pobierz

  17.06.2013

  Zmieniony Załącznik nr 1

  Pobierz

  17.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  17.06.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  17.06.2013

  SIWZ

  Pobierz

  11.06.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  11.06.2013

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  10.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  20.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  14.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  13.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  12.06.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  10.06.2013

  SIWZ

  Pobierz

  10.06.2013

  Ogłoszenie o zamwieniu

  Pobierz

  10.06.2013

   

  Usługa prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym

  Data ogłoszenia

  10.06.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.06.2013

  Zaswiadczenie o nadaniu NIP

  Pobierz

  14.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  14.06.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ- Bilans, rachunek zysków i strat za rok 2012

  Pobierz

  10.06.2013

  SIWZ

  Pobierz

  10.06.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.06.2013

   

  Dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego

  Data ogłoszenia

  27.05.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Pobierz

  05.06.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  27.05.2013

   

  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ I KONSULTACJI NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO W LUBLINIE

  Data ogłoszenia

  21.05.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert/ unieważnieniu konkursu ofert

  Pobierz

  29.05.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  21.05.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  21.05.2013

   

  Usługa udzielenia kredytu/pożyczki

  Data ogłoszenia

  17.05.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  29.05.2013

  SIWZ w wersji edytowalnej

  Pobierz

  24.05.2013

  Zaświadczenie o nadaniu NIP

  Pobierz

  24.05.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1

  Pobierz

  24.05.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  23.05.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  23.05.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  17.05.2013

  SIWZ

  Pobierz

  17.05.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  17.05.2013

   

  Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i narzędzi

  Data ogłoszenia

  17.05.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  18.06.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacja treści SIWZ

  Pobierz

  23.05.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy

  Pobierz

  17.05.2013

  SIWZ

  Pobierz

  17.05.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  17.05.2013

   

  WYKONYWANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRANIA I DEZYNFEKCJI, SUSZENIA ORAZ OBRÓBKI (PRASOWANIE, MAGLOWANIE) BIELIZNY SZPITALNEJ

  Data ogłoszenia

  07.05.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  17.05.2013

  SIWZ

  Pobierz

  07.05.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  07.05.2013

   

  Konkurs ofert - Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  23.04.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkurs- dot. zadania 10

  Pobierz

  17.05.2013

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Pobierz

  16.05.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  26.04.2013

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  23.04.2013

  Ogłoszenie

  Pobierz

  23.04.2013

   

  Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z wynajmem analizatorów

  Data ogłoszenia

  18.04.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  08.05.2013

  SIWZ

  Pobierz

  18.04.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.04.2013

   

  Dostawa ziemniaków

  Data ogłoszenia

  20.03.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty (czynności powtórzone)

  Pobierz

  22.04.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  29.03.2013

  SIWZ

  Pobierz

  20.03.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  20.03.2013

   

  Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem pomieszczenia nadbudówki na budynku tzw Somatyk

  Data ogłoszenia

  07.03.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o przetargu

  Pobierz

  07.03.2013

   

  Dostawa artykułów hydraulicznych

  Data ogłoszenia

  22.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  18.03.2013

  Zestawienie asortymentu - zał. nr 5

  Pobierz

  22.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  22.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  22.02.2013

   

  Obsługa gospodarczo-techniczna ZOL Łysołaje

  Data ogłoszenia

  18.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  27.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  18.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.02.2013

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  15.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  19.04.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  04.03.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  15.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  15.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  15.02.2013

   

  Dostawa środków dezynfekcyjnych

  Data ogłoszenia

  11.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  06.03.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  15.02.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  11.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  11.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  11.02.2013

   

  Obsługa serwisowa tomografu komputerowego

  Data ogłoszenia

  05.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  25.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  05.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.02.2013

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  02.02.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  10.04.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców IV

  Pobierz

  25.02.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  19.02.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  18.02.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  12.02.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  02.02.2013

  SIWZ

  Pobierz

  02.02.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  02.02.2013

   

  Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Szpitala

  Data ogłoszenia

  28.01.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  15.02.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  30.01.2013

  SIWZ

  Pobierz

  28.01.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  28.01.2013

   

  Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

  Data ogłoszenia

  21.01.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  04.02.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  23.01.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  21.01.2013

  SIWZ

  Pobierz

  21.01.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  21.01.2013

   

  Dostawa drobnego sprzętu medycznego

  Data ogłoszenia

  05.01.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  25.02.2013

  Zdjęcia wtyczki ( dot.pytania 11)

  Pobierz

  28.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  28.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  18.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  14.01.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  05.01.2013

  SIWZ

  Pobierz

  05.01.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.01.2013

   

  Usługa udzielenia kredytu/pożyczki

  Data ogłoszenia

  02.01.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  11.01.2013

  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Pobierz

  07.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  07.01.2013

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  07.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  07.01.2013

  Załącznik nr 2- Rachunek zysków i strat

  Pobierz

  02.01.2013

  Załącznik nr 2- Bilans

  Pobierz

  02.01.2013

  SIWZ

  Pobierz

  02.01.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  02.01.2013

   

  Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

  Data ogłoszenia

  02.01.2013

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  11.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  08.01.2013

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  07.01.2013

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  02.01.2013

  SIWZ

  Pobierz

  02.01.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  02.01.2013