• aktualnosci

  Aktualnoci

 • Certyfikat ISO
 • Program "Dobry Posiek"
 • "Nursing Now" Polska
 • wiatowy Dzie Higieny Rk
 • AKTUALNOCI

  23-02-2024


  23 luty wiatowy Dzie Walki z Depresj
  23 lutego obchodzony jest wiatowy Dzie Walki z Depresja. Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwart najpowaniejsz chorob na wiecie i jedn z gwnych przyczyn samobjstw. Eksperci przewiduj, e do 2030 roku stanie si take pierwsz najczciej diagnozowan jednostk chorobow na wiecie. Na wiecie choruje na ni a 350 milionw ludzi, w Polsce - 4 miliony. Celem obchodw jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburze z ni zwizanych.

  Kiermasz Wielkanocny 2024

  19-02-2024


  Terapeutki zajciowe i pacjenci Oddziau VI zapraszaj na kiermasz Wielkanocny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie.

  Kiermasz odbdzie si w dniach od 04.03 - 06.03.2024 w godz. 8:00 - 14:00, gdzie bdzie mona kupi ozdoby witeczne m.in.: stroiki, kartki witeczne, kompozycje kwiatowe. Rkodziea zostay wykonane przez pacjentw w ramach terapii zajciowej.

  Stoiska bd ustawione w gwnym budynku Szpitala obok szatni. Dochd zasili pracowni terapeutyczn, gdzie powstay wszystkie rkodziea.

  Nowe pomieszczenie relaksacyjno-czytelnicze

  16-02-2024


  Dziki wsparciu dyrekcji, pracownikw oraz zaangaowaniu pacjentw oddziau dziennego od listopada na terenie szpitala dziaa sala relaksacyjno-czytelnicza (adaptacja pomieszcze pod oddziaem IV), gdzie terapeuci maj moliwo w przyjaznych warunkach prowadzenia treningw relaksacyjnych.

  Treningi relaksacyjne s istotnym elementem w kompleksowym leczeniu i rehabilitacji osb z zaburzeniami psychicznymi. Z przeznaczeniem dla osb, ktrym przeywane emocje, napicia psychiczne utrudniaj lub uniemoliwiaj udzia w zajciach oraz funkcjonowanie w grupie. Techniki relaksacyjne daj moliwo uspokojenia si i rozadowania niepotrzebnego stresu oraz napicia. Pozwalaj rwnie choremu na kontrolowanie reakcji swojego organizmu.

  Z perspektywy duchowej relaks rozumiany jest jako egzystencjalna jedno bytu, czyli poczucie spokoju. W ten sposb zaczynamy rozumie jego zastosowanie w yciu ludzi oraz jego wpyw na jako ycia.

  Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey

  16-01-2024


  Rok 2024 przynis nowe, bardzo potrzebne inwestycje. W ramach "Programu wsparcia oddziaw psychiatrycznych dla dzieci i modziey na lata 2022-2023" realizujemy zadanie "Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie oraz zakup niezbdnego wyposaenia i nowoczesnego sprztu medycznego" ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa. Modernizacja oddziau pozwoli na podniesienie jakoci udzielania wiadcze medycznych w psychiatrii dzieci i modziey.

  Przedstawiamy ma fotorelacj z aktualnych prac remontowych.

  16 listopada - wiatowy Dzie Rzucania Palenia

  01-12-2023


  16 listopada obchodzony by wiatowy Dzie Rzucania Palenia. W zwizku z tym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym odbya si prelekcja dla pacjentw o szkodliwoci palenia papierosw w tym take e-papierosw. Spotkanie zostao przeprowadzone przez Pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. To dobra okazja, aby przypomnie, jak wiele korzyci niesie za sob zerwanie z naogiem. Palenie tytoniu jest jednym z najczciej wystpujcych naogw wrd Polakw i gwnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka puc, krtani, pcherza moczowego.

  Niech palacza do zerwania z naogiem wynika z bardzo silnego uzalenienia, zarwno psychicznego jak i fizycznego, jakie wywouje nikotyna. Sama silna wola czsto nie jest wystarczajca do pozbycia si tego naogu. Warto zdecydowa si na profesjonalne leczenie obejmujce psychoterapi i farmakoterapi.

  Informacji o metodach pomagajcych w walce z uzalenieniem od tytoniu lub w utrzymaniu abstynencji papierosowej udziela Telefoniczna Poradnia Pomocy Palcym (801 108 108 lub 22 211 80 15). Warto te skorzysta ze strony internetowej dla osb rzucajcych palenie - JAK RZUCI PALENIE.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.


  I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

  24-10-2023


  W dniach 28-29 wrzenia 2023 r. odbyo si w Warszawie I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, podczas ktrego farmaceutki z Apteki Szpitalnej reprezentoway Szpital Neuropsychiatryczny.

  Konferencja zostaa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej we wsppracy z Instytutem Opieki Farmaceutycznej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Tematem przewodnim Sympozjum byy usugi farmacji klinicznej w polskim systemie opieki zdrowotnej realizowane zarwno w obszarze szpitalnym, jak i podstawowej opieki zdrowotnej. Uczestnicy mieli moliwo wysuchania wielu interesujcych i wartociowych wykadw prowadzonych przez ekspertw z Polski i zagranicy m. in. z Francji, Kataru, Szkocji, Irlandii Pnocnej oraz wzicia udziau w praktycznych warsztatach.

  Podczas Konferencji na sesji plakatowej przedstawicielki Apteki Szpitalnej zaprezentoway plakat pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z depresj w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Praca pod kierunkiem mgr farm. Beaty Swatowskiej zostaa przygotowana w oparciu o dowiadczenia zdobywane na oddziaach szpitalnych.

  Konferencja bya pierwszym w Polsce spotkaniem farmaceutw i naukowcw, ktrzy zajmuj si farmacj kliniczn i opiek farmaceutyczn. Reprezentujce Szpital farmaceutki powrciy z bagaem wiedzy, ktra z pewnoci bdzie wykorzystywana do podnoszenia jakoci usug farmaceutycznych.  Jubileusz 25-lecia Oddziau Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

  21-08-2023


  W biecym roku obchodzilimy Jubileusz 25-lecia Oddziau Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

  Oddzia powsta w 1998 roku z inicjatywy wczesnego Pana Dyrektora Tadeusza Mynarczyka. Pierwszym ordynatorem oddziau bya Pani doktor Wanda Makowska, a pielgniark oddziaow Pani Wadysawa Stola.

  Celem Oddziau jest przygotowanie Pacjentw do ycia z chorob psychiczn w lokalnej spoecznoci. W ramach oddziaywa terapeutycznych oprcz istotnej farmakoterapii prowadzony jest trening aktywnego udziau pacjenta w leczeniu, psychoedukacja, psychoterapia oraz treningi umiejtnoci spoecznych. Dodatkowo odbywaj si spotkania Klubu Pacjenta "Niezapominajka", oraz okresowo prowadzone s edukacyjne spotkania dla rodzin.

  W dniu 01 czerwca witowalimy Nasz jubileusz z byymi i obecnymi Pacjentami. Spotkanie to byo okazj do ciekawych rozmw, przywoao wiele wspomnie.

  Drug cz obchodw Jubileuszu rozpoczlimy Msz wit w dniu 21 czerwca, po tym odbyo si spotkanie, w ktrym uczestniczya Dyrekcja Szpitala, Kapelani oraz byli i obecni Pracownicy Oddziau. Pani Ordynator doktor Beata Skowron wraz z Pracownikami przypomniaa histori powstania Oddziau, jego rol i zadania. Wspomnienia i emocje powracay w trakcie ogldania kilku kronik, zdj, prezentacji multimedialnej oraz podczas wsplnych rozmw.

  Serdeczne podzikowania nale si Pani Ordynator doktor Beacie Skowron oraz Pani Oddziaowej magister Magorzacie Garbacz, ktre byy inicjatorkami uroczystoci, szczeglnie za wspania organizacj i mi, rodzinn atmosfer podczas spotkania jubileuszowego.

  Poniej kilka zdj z uroczystoci.  Coroczne cykliczne szkolenie "Higiena rany. Jak leczy, eby wyleczy"

  03-07-2023


  Rany trudno gojce si stanowi powany problem kliniczny, pielgnacyjny oraz spoeczny.

  Pomimo postpu w technologii wykonywania opatrunkw i najlepszych praktyk, pielgnacja oraz leczenie ran jest cigle duym wyzwaniem w praktyce. Posiadan wiedz naley cigle pogbia i aktualizowa.

  W zwizku z powyszym Zesp Profilaktyki i Leczenia Odleyn dziaajcy w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie przy wspudziale firmy Convatec w dniu 13 czerwca 2023 roku zorganizowa coroczne szkolenie dla personelu pod tytuem:"Higiena rany. Jak leczy, eby wyleczy".

  Poruszana tematyka obejmowaa postpowanie z trudno gojcymi si ranami z wykorzystaniem strategii wczesnego zapobiegania tworzeniu si biofilmu, niezmiernie wan higien rany, praktyczne wskazwki dotyczce mycia rany, jej opracowania, pielgnacji brzegw rany oraz doboru opatrunkw.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.  II Konferencja Psychiatryczna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie

  05-06-2023


  W dniu 24 maja 2023 roku odbya si w Szpitalu II Konferencja Psychiatryczna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie pt.: ,,Wyzwania psychiatrii dzieci i modziey''.

  Podczas konferencji poruszane byy wane aspekty zdrowia psychicznego dzieci i modziey. Zwieczeniem konferencji bya dyskusja, podczas ktrej pracownicy mogli wymieni swoje zawodowe dowiadczenia.

  Skadamy serdeczne podzikowania wykadowcom, organizatorowi oraz firmie Vital-med.

  Poniej krtka relacja zdjciowa.  Teleplatforma Pierwszy Kontakt  PROFILAKTYKA 40+  Internetowe Konto Pacjenta - IKP

  Internetowe Konto Pacjenta to bezpatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.
  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, ktra Ci do tego upowania.

  Dziki IKP:
  ⇒ otrzymasz e-recept SMS-em lub/i e-mailem
  ⇒ sprawdzisz, jak przyjmowa lek i w jakiej dawce
  ⇒ masz dostp do danych swoich dzieci do 18 roku ycia
  ⇒ sprawdzisz histori wizyt sfinansowanych przez NFZ

  Korzystaj z e-recepty
  ⇒ nie ma ryzyka, e otrzymasz w aptece nieprawidowy lek
  ⇒ moesz wykupi kady lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
  ⇒ jeli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejn e-recept bez koniecznoci wizyty w gabinecie.

  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  W zakadce "Moje konto" wybierz rodzaj powiadomie: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.