• aktualnosci

  Aktualnoci

 • Certyfikat ISO
 • Program "Dobry Posiek"
 • "Nursing Now" Polska
 • wiatowy Dzie Higieny Rk
 • AKTUALNOCI

  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

  09-04-2024  5 kwietnia 2024 r. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego Jarosaw Stawiarski, Wicemarszaek Wojewdztwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz p.o. Dyrektora Szpitala dr n. med. Piotr Dreher uroczycie podpisali umow o dofinansowanie projektu strategicznego dla regionu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i modziey. Projekt uzyska dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  Projekt pn. ,,Poprawa dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzalenie dzieci i modziey poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie'' o wartoci blisko 53 mln z, wynikajcy z Kontraktu Programowego dla Wojewdztwa Lubelskiego, otrzyma dofinansowanie z UE w wysokoci ponad 43 mln z oraz z Budetu Pastwa w kwocie niemal 5,5 mln z w ramach Dziaania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. czne dofinansowanie wynioso 92,53% wydatkw kwalifikowalnych projektu.

  To ju drugi projekt strategiczny realizowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie. Obydwa projekty Szpitala s wobec siebie komplementarne. Pierwszy projekt pn. ,,Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie'' otrzyma dofinansowanie z UE w wysokoci 7,6 mln z w ramach Dziaania 8.6 Usugi zdrowotne. Umow w tym zakresie podpisano 30 stycznia 2024 r. Projekt dotyczy rozwoju rodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i modziey na terenie wojewdztwa lubelskiego poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji spoecznej w oparciu o usugi Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey (RCZP). Natomiast podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie projektu dotyczy stworzenia niezbdnej infrastruktury RCZP.

  wiatowy Dzie Zdrowia 2024

  05-04-2024  7 kwietnia obchodzony jest wiatowy Dzie Zdrowia, ktrego globalnym organizatorem jest wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO World Health Organization). Haso przewodnie w 2024 roku brzmi ,,Moje zdrowie, moje prawo''.

  Tegoroczny temat zosta wybrany tak, aby broni prawa kadego i wszdzie do dostpu do wysokiej jakoci usug zdrowotnych, edukacji i informacji, a take bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odywiania, wysokiej jakoci mieszka, godnych warunkw pracy i rodowiska oraz wolnoci od dyskryminacji. Jest to doskonaa okazja, aby zastanowi si nad tym, jakie zachowania zdrowotne na co dzie moemy wprowadzi, aby zadba o siebie i swoje zdrowie.

  W Szpitalu Neuropsychiatryczny w Lublinie we wszystkich oddziaach prowadzona jest owiata zdrowotna i promocja zdrowia. Szerzeniem owiaty zdrowotnej zajmuje si gwnie personel pielgniarski pracujc zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia. S to dziaania umoliwiajce poszczeglnym osobom i spoecznoci zwikszenie kontroli nad czynnikami warunkujcymi stan zdrowia i przez to jego popraw oraz promowanie zdrowego stylu ycia.

  Poniej krtka relacja z sesji plakatowej w Oddziale Psychiatrycznym Oglnym VII-ym.

  Spotkanie Wielkanocne pacownikw 2024

  03-04-2024


  W dniu 27 marca 2024 roku odbyo si Spotkanie Wielkanocne Pracownikw Szpitala. Swoj obecnoci zaszczyci nas Jego Ekscelencja Ksidz Biskup Mieczysaw Ciso.

  Dyrektor dr n. med. Piotr Dreher zoy ciepe yczenia witeczne i podzikowania za przygotowanie uroczystego spotkania oraz za stworzenie atmosfery witecznej pacjentom naszego szpitala poprzez dekoracj oddziaw szpitalnych i spotkania wielkanocne spoecznoci terapeutycznych w poszczeglnych oddziaach i zakadach.

  yczenia Wielkanocne 2024

  28-03-2024


  Konferencje Psychiatryczne Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie

  25-03-2024


  W ostatnim czasie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie odby si cykl Konferencji Naukowych organizowanych przez funkcjonujc w Szpitalu Komisj ds. Ksztacenia, ktrej przewodzi dr n. med. Maria Marta Kaczyska-Haadyj - wieloletni pracownik jednostki oraz ekspert w dziedzinie psychiatrii dzieci i modziey, oraz neurologii dziecicej.

  Tematyka wykadw podczas spotkania w dniu 25 padziernika 2023 obejmowaa wspczesne paradygmaty diagnozy, terapii i rehabilitacji w wybranych zaburzeniach psychicznych w wieku rozwojowym i dorosych.

  Podczas konferencji w dniu 24 stycznia pt. ,,Czowiek w kleszczach uzalenie" poruszane byy tematy zwizane z szeroko rozumian problematyk zdrowia psychicznego i uzalenie.

  Na ostatnim spotkaniu w dniu 6 marca 2024 roku podczas Konferencji ,,Oblicza Zotego Wieku we Wspczesnych Paradygmatach" naszym gociem honorowym, wystpujcym w roli prelegenta bya Pani prof. dr hab. Stanisawa Steuden - polska psycholog kliniczna, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Spoecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II, wygaszajc wykad pt.: ,,Wszystko ma swj czas".

  Nasze Konferencje ciesz si duym zainteresowaniem ze strony pracownikw Szpitala oraz I i II Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Uczestnictwo w Konferencjach pozwala zdobywa cenne dowiadczenie, by poszerza swoje horyzonty w zakresie naukowym, podnosi kompetencje osobiste i rozwija umiejtnoci interpersonalne.

  Skadamy serdeczne podzikowania wykadowcom i organizatorowi za zaangaowanie, bez ktrych minione wydarzenia nie mogoby mie miejsca.

  Poniej fotorelacja ze spotka.

  Wrczenie medalu ,,Zasuony dla Miasta Lublina''

  21-03-2024


  W czwartek 7 marca 2024 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediw UMCS Chatka aka podczas obchodw Dnia Kobiet prezydent miasta Krzysztof uk, wrczy medal "Zasuony dla Miasta Lublina" Dr n. med. Marii Marcie Kaczyskiej-Haadyj - wieloletniemu ordynatorowi Oddziau Neuropsychiatrii Dziecicej za caoksztat pracy lekarza specjalisty w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci, modziey i ich rodzin, za sta wspprac w tworzeniu lokalnego systemu wsparcia rodowiskowego, a take za aktywn dziaalno dydaktyczn, szkoleniow i naukow.

  Skadamy serdeczne gratulacje z dotychczasowych osigni i yczymy dalszych sukcesw.

  Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego

  18-03-2024  Zapraszamy do wysuchania wywiadu z pracownikami Szpitala. W rozmowie odpowiedzi udzielay Marta Pakua-Landman, z-ca kierownika Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz Anna Kot - kierownik Dziau Realizacji Projektw Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

  Dzie Kobiet

  08-03-2024

  Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet wszystkim Paniom zarwno pracownicom, jak i pacjentkom Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie yczymy duo zdrowia, pomylnoci, sukcesw oraz samych szczliwych i sonecznych dni na co dzie.


  yczy Dyrekcja Szpitala

  Posiedzenie Rady Spoecznej Szpitala

  06-03-2024


  W dniu 04 marca 2024 r. odbyo si ostatnie posiedzenie Rady Spoecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w kadencji na lata 2020 - 2024.

  Dyrekcja i pracownicy skadaj serdeczne podzikowania dla czonkw Rady za pomyln wspprac na rzecz realizacji zada Szpitala, okazane wsparcie, zaangaowanie i profesjonalizm podejmowanych rozmw.

  Teleplatforma Pierwszy Kontakt  PROFILAKTYKA 40+  Internetowe Konto Pacjenta - IKP

  Internetowe Konto Pacjenta to bezpatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.
  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, ktra Ci do tego upowania.

  Dziki IKP:
  ⇒ otrzymasz e-recept SMS-em lub/i e-mailem
  ⇒ sprawdzisz, jak przyjmowa lek i w jakiej dawce
  ⇒ masz dostp do danych swoich dzieci do 18 roku ycia
  ⇒ sprawdzisz histori wizyt sfinansowanych przez NFZ

  Korzystaj z e-recepty
  ⇒ nie ma ryzyka, e otrzymasz w aptece nieprawidowy lek
  ⇒ moesz wykupi kady lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
  ⇒ jeli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejn e-recept bez koniecznoci wizyty w gabinecie.

  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  W zakadce "Moje konto" wybierz rodzaj powiadomie: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.