• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Realizacja projektów w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  ⇒ Projekt finansowany z NFOŚiGW - Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów)...
  ⇒ Projekt E-Zdrowie - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym...
  ⇒ Projekt - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych... -> budowa ZOLP w SN SPZOZ
  ⇒ Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego
  ⇒ Wmurowanie 16 października 2018 roku Kamienia Węgielnego pod budowę ZOLP

  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyskał wsparcie finansowe ze środków krajowych NFOŚiGW na działania poprawiające efektywność gospodarowania energią elektryczną i cieplną.  Inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe, ale także podwyższy standard pobytu pacjentów i podopiecznych w Szpitalu.


  Dnia 18 lutego 2019 r. w Warszawie, Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego Dr n. med. Piotr Dreher podpisał Umowę regulującą przekazanie dotacji w kwocie 3 406 242 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów)” - całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4 371 505 zł.


  Efekty ekologiczne tego przedsięwzięcia oznaczają zmniejszenie emisji CO2, co przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realizacja Umowy skutkować będzie również zmniejszeniem zużycia energii w budynku, a ponadto zapewni produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Działania podnoszące efektywność energetyczną przyniosą dodatkowo komfort pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów i podopiecznych. Należy także nadmienić, iż Szpital jest obiektem leżącym na terenie przedwojennego, zabytkowego majątku należącego niegdyś do rodziny Sachsów.


  Przewidziane działania termomodernizacyjne potrwają do końca września 2020 r. i obejmą 1009,6 m2 powierzchni budynków. Dotowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian, podłóg, wymianę stolarki. Ważnym krokiem będzie budowa systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Modernizacja dotyczyć będzie również systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Nastąpi także montaż instalacji fotowoltaicznej.


  Wraz z zakończeniem prac zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery (o 235,38 Mg/rok). Zużycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 39,82 MWh/rok.  Projekt E-Zdrowie dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych...


  Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego
  Wmurowanie 16 października 2018 roku Kamienia Węgielnego pod budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego