• aktualnosci

  Aktualności

 • Aktualności
 • Certyfikat ISO
 • Akredytacja MZ
 • "Nursing Now" Polska
 • Jubileusz 70-lecia SN SPZOZ
 • Światowy Dzień Higieny Rąk
 • Fundusze Unijne
 • Informacja o uruchomieniu Punktu Pobrań COVID-19 w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  Uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego, SPZOZ w Lublinie


  30 września 2020 roku o godz. 11:00 na terenie naszego Szpitala miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

  Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu: "Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  W uroczystości udział wzięli włodarze naszego miasta i województwa oraz inni znamienici goście.

  Poniżej krótka relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie ZOLP SN SPZOZ w Galerii Foto

  Koronawirus 2019 - Jak postępować


  1. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

  2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane osoby np. przy powitaniu.

  3. Często myć ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.


  Laboratorium Szpitala informuje o możliwości wykonania badań poziomu przeciwciał Anty SARS-CoV-2


  23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją


  W Szpitalu Neuropsychiatrycznym znajdziesz pomoc.


  Poradnia Psychologiczna udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczących indywidualnych osób -> Poradnictwo i Terapia Dorosłych a także dotyczących systemu rodzinnego -> Poradnictwo i Terapia Rodzin.


  Więcej informacji na Oferta Medyczna -> Przychodnia Specjalistyczna


  11 lutego - Światowy Dzień Chorego
  W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, dla pacjentów i personelu naszego szpitala, zorganizowano spotkanie edukacyjne:


  Świadomość konsumencka - jak czytać i interpretować etykiety umieszczane na produktach spożywczych, znaczenie składu produktów dla zdrowia konsumenta.


  Po prelekcji, wygłoszonej przez zaproszonych pracowników Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie, każdy uczestnik spotkania miał możliwość skorzystania z badania analizy składu ciała. Przeprowadzona akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców - wykonano ponad sto analiz oraz ich interpretacji, udzielono wielu wskazówek i porad.  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu


  Dokumenty do pobrania

   
  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
  PDFpobierz plik (PDF 2,8 MB)

  Rekrutacja na rok 2020-2023 na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży


  Informacja na temat rekrutacji na szkolenie:
  1 Grudnia - Światowy Dzień AIDS


  Od roku 1988 - dzień 1 grudnia jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS.

  Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS jest Czerwona Kokardka.

  Osoby z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając jednocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.


  Więcej informacji na https://aids.gov.pl/


  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie


  "Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł." - Leonardo da Vinci


  Dnia 10 października 2019 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.
  Jego celem było zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym, poprawę opieki medycznej nad chorymi psychicznie.

  Do kogo zwrócić się po pomoc: psychiatry czy psychologa? Czego można spodziewać się podczas wizyty? Jak zachęcić bliską osobę do skorzystania z pomocy? - odpowiedzi na te pytania można było uzyskać, w zorganizowanym tego dnia w holu głównym Szpitala, punkcie konsultacyjnym.  Informacja własna


  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie


  Już po raz dwunasty, 18 listopada Europa obchodzi Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA).
  Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

  Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.  Informacja własna


  Internetowe Konto Pacjenta - IKP

  Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.
  Wejdź na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.

  Dzięki IKP:
  ⇒ otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
  ⇒ sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce
  ⇒ masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
  ⇒ sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

  Korzystaj z e-recepty
  ⇒ nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
  ⇒ możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
  ⇒ jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie.

  Wejdź na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  W zakładce "Moje konto" wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.

  II Konferencja psychiatryczna dla pielęgniarek w Lublinie


  W dniu 8 listopada 2018 roku odbyła się w Lublinie II Konferencja psychiatryczna dla pielęgniarek, poświęcona nowym wyzwaniom w psychiatrii środowiskowej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz zwrócenia uwagi na ważną rolę pielęgniarki w terapii psychiatrycznej. Konferencję zorganizowała Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz działająca przy ORPiP Komisja ds. Pielęgniarstwa psychiatrycznego a jednym ze współorganizatorów był nasz Szpital.

  Podczas konferencji mówiono o zmianach systemowych w psychiatrii oraz potrzebie zwiększenia kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy poprzez szkolenia podyplomowe oraz zadbanie o odpowiedni status ekonomiczny, współmierny do odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła prezentacja koncepcji opieki nad pacjentem w środowisku chorego, rodziny oraz osób z najbliższego otoczenia pacjenta.

  W ramach tak prowadzonej opieki środowiskowej ważna jest dokładna znajomość uprawnień pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa psychiatrycznego, zwłaszcza w świetle nowych wyzwań w tym zakresie. Podczas dyskusji wskazano na deficyt w zatrudnieniu pielęgniarek i pielęgniarzy w opiece psychiatrycznej oraz ich roli jako równorzędnych partnerów w zespole terapeutycznym. Omówiono także metodę leczenia kryzysu psychotycznego stosowaną w terapii środowiskowej na zasadzie otwartego dialogu. Polega ona na słuchaniu tego, co mówią wszyscy uczestnicy spotkania terapeutycznego a biorą w nim udział członkowie społecznej sieci wsparcia, wspólnie analizując problem, planując leczenie i podejmując ważne dla pacjenta decyzje. Podkreślono przy tym korzystny wpływ włączenia do pracy z pacjentem asystentów zdrowia - osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

  W wypowiedziach uczestników konferencji podjęto także temat finansowania opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi z innych źródeł niż NFZ, to jest z funduszy samorządowych i środków pozostających w dyspozycji opieki społecznej. Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie dr Piotr Dreher przypomniał w swoim wystąpieniu fakt, że najwięcej kosztów pochłania opieka zdrowotna natomiast za zdrowie w 53% odpowiada styl życia, więc najbardziej zasadne z ekonomicznego punktu widzenia jest finansowanie profilaktyki.