• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja
 • Deklaracja dostępności
 • Kontakt
 • Wykaz telefonów
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Galeria "pod Czwórką" w naszym Szpitalu

  Motto: "Piękno nie jest zbytkiem, lecz niezbędnym warunkiem pełnego rozkwitu i zharmonizowania funkcji psychicznych"

  Dr Oskar Bielawski

  logo Galeria pod Czwórką

  Arteterapia stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych kształtuje osobniczą wrażliwość, zbliża chorego do wszystkich wartości jakie niesie ze sobą sztuka, pełni funkcję estetyczną, kształtując smak estetyczny nie tylko chorego ale całego otoczenia, które tworzy instytucja lecznicza. Sztuka staje się udziałem osób wrażliwych, czynnym i biernym udziałem w twórczości i konsumpcji artystycznej.

  Te walory arteterapii realizuje stała galeria wystawiennicza na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Galeria "pod Czwórką" zlokalizowana w przyziemiu, pod Oddziałem IV powstała w 1991r. z inicjatywy lekarzy i instruktorów terapii zajęciowej. Pierwsza wystawa będąca przeglądem historycznym prac pacjentów, zgromadzonych w szpitalu w jego 50-letniej historii towarzyszyła l-szym Lubelskim Spotkaniom Naukowym, konferencji poświęconej schizofrenii, organizowanej przez oddział lubelski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Od tamtej pory zorganizowano dziesiątki wystaw, bardzo różnych w swoim wyrazie artystycznym. Były to wystawy indywidualne i zbiorowe, twórców dotkniętych chorobą z ośrodków psychiatrycznych w Polsce takich jak Tworki, Kobierzyn, Abramowice, profesjonalistów i amatorów. Ale były też wystawy twórców profesjonalnych związanych czy zaprzyjaźnionych ze szpitalem w inny sposób niż przez swoją chorobę. Były to wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii, indywidualne i zbiorowe, prezentujące całe bogactwo technik używanych w pracowniach plastycznych i warsztatach terapii zajęciowej.

  Każdą nową wystawę otwiera wernisaż na ogół z udziałem autorów, z poczęstunkiem dla gości. Pomimo ograniczonej przestrzeni staramy się przygotować wystawy jak najlepiej, z określoną koncepcją "scenograficzną". Wernisaże stają się okazją do wymiany opinii autorów, widzów - pacjentów szpitala i innych odbiorców, którymi są studenci, słuchacze szkół medycznych czy rodziny odwiedzające swoich chorych.

  Galeria "pod Czwórką" jest ciekawym, ważnym i pożytecznym zjawiskiem artystyczno-socjologicznym. Tworzy określoną przestrzeń kultury w środowisku szpitalnym. Budząc potrzeby estetyczne, potrzeby obcowania ze sztuką nie tylko u chorych, tę na pozór zamkniętą przestrzeń przekracza.

  Tadeusz Młynarczyk
  były dyrektor Szpitala

  Galeria "pod Czwórką" w Galerii Foto WTZ

  Prezentowane prace powstały w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Pracowni Plastycznej.

  Przedmioty ozdobne wykonane są w technice decoupage, makramy oraz gipsie, natomiast prace malarskie w pasteli suchej i olejnej.

  Warsztaty prowadzą okazjonalne kiermasze wyrobów artystycznych.