• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja
 • Deklaracja dostępności
 • Kontakt
 • Wykaz telefonów
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Rada Społeczna Szpitala

  Przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
  Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubelskiego oraz dokonuje zmian w jej składzie.

  Rada Społeczna liczy 7 osób.
  W skład Rady wchodzą
  1. Jako przewodniczący:
  - Marszałek Województwa Lubelskiego lub osoba przez niego upoważniona,
  2. Jako członkowie:
  - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
  - przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

  Skład Rady Społecznej Szpitala

  Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr CXX/2447/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 marca 2020 roku w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

  1. Piotr Breś - Przewodniczący
  2. Zdzisław Drozd
  3. Piotr Popiel
  4. Piotr Kienig
  5. Krzysztof Komorski
  6. Zbigniew Ryszard Ławniczak
  7. Konrad Sawicki