• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Fundusze Unijne
 • ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  W 2010 roku roz­poczęto prace w ramach projektu "Termomodernizacja budynku "Somatyk" Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie". Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 kwotą 1 415 633,90zł przy całkowitej wartości projektu równej 1 665 451,69zł

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-20013
  Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776
  E-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

  Tablica somatyk

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  W 2009 roku rozpoczęto prace w ramach projektu "Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa". Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 kwotą 1 557 619,84zł przy całkowitej wartości projektu równej 2 034 077,02zł

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-20013
  Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776
  E-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

  Tablica pawilon

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Kaczyńskiego korzysta ze środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie tych funduszy pozwoliło na podniesienie usług świadczonych przez pracownię RTG oraz przeprowadzenie informatyzacji Szpitala.

  PRACOWNIA RTG

  Środki unijne pozwoliły na jej pełne zmodernizowanie. Dokonano zakupu aparatu typu telekomando z cyfrowym systemem archiwizacji i obróbki obrazów.

  KOMPUTERYZACJA SZPITALA

  W ramach ZPORR unowocześniono system zarządzania przesyłu dokumentacji i archiwizacji danych. Uzyskano pełne wykorzystanie dostępnej nowoczesnej aparatury medycznej, a zwłaszcza cyfrowej aparatury diagnostycznej. Skomputeryzowanie Szpitala umożliwiło Szpitalowi udział w centralnych systemach dokumentacji i informacji medycznej. Zakupiono nowe wyposażenie komputerowe dla poprawy funkcjonowania części medycznej Szpitala.