• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Skargi i wnioski - informacje

  INFORMACJA DYREKTORA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

  (Procedura Q-ZO 13)

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

  - pisemnej - za pośrednictwem Kancelarii szpitala, od poniedziałku do piątku w godz. 7:10-14:20, za pośrednictwem poczty na adres Szpitala lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej,

  - ustnej - za pośrednictwem Działu Organizacyjnego, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-10:00


  Procedura rozpatrywania skarg i wniosków