• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziay szpitalne
 • Przychodnia
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakad Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu
 • Cennik wiadcze zdrowotnych
 • Katalog wiadcze zdrowotnych
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej - Szpital Neuropsychiatryczny

  Orodek Rehabilitacji Leczniczej

  Orodek Rehabilitacji Leczniczej wyposaony jest w nowoczesne urzdzenia i aparatur. Zgodnie z podpisan umow z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela wiadcze w zakresie: rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oraz rehabilitacji oglnoustrojowej w warunkach oddziau/orodka rehabilitacji dziennej.

  Godziny otwarcia

  od poniedziaku do pitku w godzinach 7.00 – 19.00


  Kontakt

  tel. 81 7286 381


  Lokalizacja

  Parter budynku „A”


  Wykonywane zabiegi

  Kinezyterapia:
  —peen zakres wicze leczniczych
  —terapia wg metod fizjoterapeutycznych np.: PNF, Mulligana, Ackermanna.
  —diagnostyka i terapia z wykorzystaniem kolumny „Dyna Blue”(terapia obrczy barkowej) oraz platformy balansowej „Libra”(stymulator rwnowagi, terapia zaburzonych funkcji ukadu nerwowo-miniowego)

  Fizykoterapia:
  —biostymulacja laserowa (sondy punktowe,skaner)
  —ultradwiki (fonoforeza)
  —elektroterapia (galwanizacje, jonoforeza, elektrostymulacje, TENS, pr. Kotza, Traberta, interferencyjne wg. Nemeca)
  —krioterapia miejscowa
  —krioterapia oglnoustrojowa (komora kriogeniczna)
  —pole magnetyczne niskiej czstotliwoci
  —pole magnetyczne wielkiej czstotliwoci
  —masa sekwencyjny (limfatyczny) – mechaniczny
  —masa rczny (klasyczny, segmentarny, limfatyczny)
  —kompresoterapia

  Hydroterapia:
  —masa wodny wirowy koczyn grnych i koczyn dolnych
  —hydromasa
  —masa perekowy + ozonoterapia + chromoterapia
  —masa podwodny

  Uwaga: zabiegi wykonywane s w kolejnoci zapisw na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  Istnieje moliwo odpatnego korzystania z zabiegw.