• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE OGÓLNE

  Oddział Psychiatryczny Ogólny IV
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Dorota Jędrzejewska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 312;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 314
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 313;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny V
  Ordynator Oddziału: lek. med. Wojciech Matysiewicz
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 317;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 319;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 318;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny VI
  Ordynator Oddziału: lek. med. Katarzyna Tomkiewicz Jakubczak
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 322;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 324;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 323;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny VII
  Ordynator Oddziału: lek. med. Małgorzata Elert
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatoratel.
  tel. 81 7286 327;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 328

  ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE SPECJALISTYCZNE

  Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III
  — prowadzi terapię mającą na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjentów.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Beata Skowron
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 308;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 309

  Oddział Psychogeriatryczny
  — przeznaczony dla chorych z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Piotr Słabczyński
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 349;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 349;
  Gab. Pielęgniarki Oddziałowej
  tel. 81 7286 359
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 360

  Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
  Pododdział Dzienny dla Dzieci - podlega pod Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Zenona Kaczkowska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora/Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 331;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 361

  Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu
  — przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Cezary Rzepkowski
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora - tel. 81 7286 303
  Gabinety lekarskie - tel. 81 7286 304
  Dyżurka pielęgniarek - tel. 81 7286 305

  Telefony dla pacjentów:
  pododział kobiecy (A) - tel. 81 7286 502
  pododział męski (B) - tel. 81 7286 501

  ODDZIAŁY ODWYKOWE

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)
  Ordynator Oddziału: lek. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet ordynatora
  tel. 81 7286 354;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 353

  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
  Ordynator Oddziału: lek. med. Jolanta Janku-Jakubiec
  Kontakt:
  Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 356;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 357
  tel. 81 7286 358;

  Oddział Detoksykacyjny dla Narkomanów
  Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kaciuba
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 363;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 362

  ODDZIAŁY SOMATYCZNE

  Oddział Psychosomatyczny
  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Terapii
  Ordynator Oddziału: lek. med. Bożena Kowal
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora / Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 339;
  Dyżurka pielęgniarek / Gabinet lekarski
  tel. 81 7286 341

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Jolanta Obel-Adamska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 7286 351;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 352

  Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
  Ordynator Oddziału: lek. med. Beata Drożdżyk
  Kontakt:
  tel. 81 7286 381

  ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

  Oddział Hospitalizacji Domowej
  Ordynator Oddziału: lek. med. Bogusław Brzozowicz
  Kontakt:
  tel. 81 743 98 97
  tel. 81 7286 321

  Oddział Dzienny Psychiatryczny
  Ordynator Oddziału: lek. med. Małgorzata Doman-Kozak
  Kontakt: Gabinet Ordynatora / Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 7286 364;

  Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
  — przeznaczony dla chorych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania.
  Kierownik Oddziału: mgr psycholog Magdalena Jaworska-Cioczek
  Gabinet Kierownika
  tel. 81 7286 330;