• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

  Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w tutejszym Szpitalu pełni Jacek Jaworski

  Możliwości kontaktu

  Osobiście: w biurze - pokój nr 52 w budynku głównym Szpitala (Somatyk)
  codziennie z wyłączeniem czwartku, w godzinach 7:30 - 15:30.
  Telefonicznie: 81 728 64 51 lub 698 730 761
  przez e-mail: j.jaworski(at)bpp.gov.pl

  Pisemnie na adres:
   Jacek Jaworski
   Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
   Szpital Neuropsychiatryczny
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   im. prof. M. Kaczyńskiego
   ul. Abramowicka 2
   20-442 Lublin

  Prawo do pomocy w ochronie praw pacjenta szpitala psychiatrycznego przysługuje pacjentowi, a także jego przedstawicielowi ustawowemu oraz opiekunowi prawnemu i faktycznemu.

  Rzecznik Praw Pacjenta

   Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590
  (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  czynna w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta


   ul. Młynarska 46
   01-171 Warszawa
   Sekretariat:
   tel.: (22) 532 82 50
   fax.: (22) 532 82 30
  e-mail: kancelaria(at)rpp.gov.pl

  Przyjęcia interesantów w Biurze:

   
  Poniedziałek
  - w godzinach od 9:00 do 18:00
   
  Wtorek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Środa
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Czwartek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Piątek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00

  Zakres zadań

  wynikający z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 546 z późn. zm.):
  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

  wynikający z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 16, poz. 126 z późn. zm.):
  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

  Podstawa prawna

  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 16, poz. 126 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r. poz. 186 z późn. zm.).