• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia


  W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą:
  ⇒ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ⇒ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  ⇒ Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja tel.: tel. 81 728 63 73; 81 744 22 28
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 4b


  1.Poradnictwo, psychoedukacja dla osób uzależnionych i ich rodzin.


  2.Terapia indywidualna dla osób:
  - uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu patologicznego
  - osób współuzależnionych
  - osób z tzw. syndromem DDA


  3.Terapia grupowa:

  Grupa wstępna - dla pacjentów uzależnionych rozpoczynających proces leczenia;
  - wtorki i czwartki, od godz. 17:00 do 19:00
  - osoby prowadzące: Katarzyna Boś


  Grupy dalszego zdrowienia - dla pacjentów uzależnionych po podstawowym programie terapii
  - poniedziałek godz. 17:00-19:00, prowadząca Anna Wróblewska;
  - wtorek godz. 10:30-12:30, prowadząca Magdalena Niedźwiedź;
  - czwartek godz. 17:00-19:00, prowadzący Wojciech Tyburczyk - od 18.10.2021r.


  Grupa pogłębiona - dla pacjentów uzależnionych po grupie dalszego zdrowienia;
  - wtorek godz. 17:00-19:00, prowadząca Izabela Małecka-Kostrubiec


  Grupa dla osób współuzależnionych
  - środa godz. 17:00-19:00, prowadząca Wiesława Brodacka


  Grupa DDA
  - poniedziałek godz. 17:00-19:00, prowadząca Edyta Łbik-Lichtenberg


  Do udziału w poszczególnych grupach kwalifikują osoby prowadzące


  4.Konsultacje psychiatryczne
  Rejestracja tel.: 81 728 63 73; 81 744 22 28


  lek. med. Katarzyna Kmieć:
  - wtorki 08:00-15:35

  dr n. med. Aneta Pyłypczuk:
  - piątki 09:00-14:00

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Ordynator Oddziału: Dr n. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora tel. 81 7286 354
  Lekarz oddziału tel. 81 7286 301
  Dyżurka Pielęgniarek tel. 81 7286 355
  Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa tel. 81 7286 353
  Psychologowie/Terapeuci tel. 81 7286 302
  Adres email: terapeuci.cotua@onet.pl
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'P'


  Pełna informacja o ofercie oddziału COTUA:

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Oddział prowadzi terapię w ramach:
  - intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu
  - psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna - każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który ustala jego osobisty program terapii, farmakoterapia wspomagająca
  - czas terapii ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj ok. 6-8 tygodni
  - interwencja w nawrocie-zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
  - leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
  - terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
  - spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale,
  - pacjenci w ramach mitingów AA, NA, AH mają możliwość spotkać się z tymi, którzy długo utrzymują abstynencję, a w ten sposób czerpać wiedzę potrzebną do zmiany,
  - spotkania i zajęcia dla pacjentów po ukończeniu podstawowego programu terapii, maratony terapeutyczne, Klub Byłego Pacjenta.


  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja: tel. 81 7286 373; 81 7442 228
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 4b


  Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu jest przeznaczony dla pacjentów, którzy rozpoczynaja proces leczenia. W ramach DOTUA realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, równoważny podstawowemu programowi w trybie stacjonarnym.

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00. Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Program terapeutyczny jest realizowany w okresie 40 dni roboczych (około 8 tygodni).

  W ramach DOTUA możliwe są przyjęcia interwencyjne, uwzględniające pobyty krótkotrwałe z naciskiem na indywidualny kontakt terapeutyczny.


  Do przyjęcia do DOTUA wymagane jest skierowanie (od lekarza rodzinnego, psychiatry), następnie należy telefonicznie umówić spotkanie z terapeutą, który zakwalifikuje do leczenia w oddziale i ustali termin przyjęcia.