• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia


  W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą:
  ⇒ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ⇒ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  ⇒ Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  Kontakt:
  tel. 81 72-86-373
  tel. 81 74-42-228
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 4B


  Przychodnia realizuje:
  1/ Programy psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
  2/ Pełny zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych.
  3/ Świadczenia rehabilitacyjne.

  Do zadań Przychodni należy także:
  1/ realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,
  2/ udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
  3/ prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
  4/ wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,
  5/ współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych
  oraz z grupami samopomocowymi.

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Ordynator Oddziału: Dr n. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora tel. 81 72-86-354
  Lekarz oddziału tel. 81 72-86-301
  Dyżurka Pielęgniarek tel. 81 72-86-355
  Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa tel. 81 72-86-353
  Psychologowie/Terapeuci tel. 81 72-86-302
  Adres email: terapeuci.cotua@onet.pl
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'P'


  Oddział prowadzi terapię w ramach:
  - intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu
  - psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna - każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który ustala jego osobisty program terapii, farmakoterapia wspomagająca
  - czas terapii ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj ok. 6-8 tygodni
  - interwencja w nawrocie-zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
  - leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
  - terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
  - spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale.

   
  Terminy spotkań - Grupa dla rodzin
  PDFpobierz plik (PDF 44kb)

  - pacjenci w ramach mitingów AA, NA, AH mają możliwość spotkać się z tymi, którzy długo utrzymują abstynencję, a w ten sposób czerpać wiedzę potrzebną do zmiany,
  - spotkania i zajęcia dla pacjentów po ukończeniu podstawowego programu terapii, maratony terapeutyczne, Klub Byłego Pacjenta.

   
  Oferta COTUA 2018
  PDFpobierz plik (PDF 68kb)

  Dodatkowe informacje o oddziale: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Kierownik: mgr Iwona Mialik
  Kontakt:
  tel. 81 72-86-373
  tel. 81 74-42-228
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 4B

  Realizuje te same zadania co Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, które nie wymagają całodobowej hospitalizacji.