• aktualnosci

  Aktualności

 • Szczepienia COVID-19
 • Certyfikat ISO
 • Akredytacja MZ
 • "Nursing Now" Polska
 • Światowy Dzień Higieny Rąk
 • Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie


  Akredytacja

  Akredytacja to zewnętrzna metoda oceny jednostki ochrony zdrowia i jest to jeden z elementów wyróżniających Szpital na rynku usług.

  Certyfikat akredytacyjny jest gwarancją wysokiej jakości usług medycznych, nowoczesnej organizacji pracy i prawidłowej opieki nad pacjentem. Jest potwierdzeniem funkcjonowania szpitala zgodnie ze standardami akredytacyjnymi we wszystkich obszarach działania. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz dowodzi profesjonalnego działania personelu medycznego i administracyjnego w realizacji codziennych obowiązków.

  Akredytacja jest przyznawana na 3 lata i jest motywacją do ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług. O znaczeniu tego dokumentu oraz o tym jak trudno go zdobyć, świadczy fakt, że na ponad 700 szpitali w całej Polsce akredytację posiada około 20% placówek.

  Szpital podjął starania uzyskania certyfikatu akredytacyjnego w grudniu 2011 r., w czerwcu 2013 r. poddał się ocenie komisji akredytacyjnej oraz powtórnie w 2017 roku i na 3 lata uzyskał status szpitala akredytowanego. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości całego zespołu szpital był pierwszym szpitalem podległym Samorządowi Województwa Lubelskiego z certyfikatem akredytacyjnym.

  Podkreślmy, że status szpitala akredytowanego gwarantuje pacjentowi wysoką jakość usług medycznych oraz oznacza, że pacjent jest podmiotem i partnerem dla całego personelu szpitala.

  Posiadanie akredytacji sytuuje placówkę w gronie najlepszych szpitali w Polsce.