• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja
 • Deklaracja dostępności
 • Kontakt
 • Wykaz telefonów
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Dział Statystyki, Dokumentacji Medycznej i Kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia

  Kierownik Działu - Joanna Adamczyk
  Kontraktowanie świadczeń - tel. 81 72 86 380
  Statystyka, Dokumentacja Medyczna - tel. 81 72 86 379
  e-mail: statystyka@snzoz.lublin.pl

  Dział Finansowo-Księgowy

  Główny księgowy - Tomasz Szulc, tel. 81 72 86 409
  e-mail: ksiegowosc@snzoz.lublin.pl
  Sekcja finansowa - tel. 81 72 86 411, 413
  Depozyty pieniężne pacjentów - tel. 81 72 86 410
  Sekcja inwentarzowa - tel. 81 72 86 412
  Kasa - tel. 81 72 86 415

  Dział Kadr i Płac

  Kierownik Działu - Aleksandra Feledyn, tel. 81 72 86 418
  e-mail: kadry@snzoz.lublin.pl
  Dział Kadr i Płac - tel. 81 72 86 419, 420
  Sekcja płac - tel. 81 72 86 414

  Dział Informatyki

  Kierownik Działu - Jacek Odój, tel. 81 72 86 406
  e-mail: it@snzoz.lublin.pl

  Dział Administracyjno-Gospodarczy

  Kierownik Działu - Grzegorz Wilczewski, tel. 81 72 86 440
  e-mail: dztech@snzoz.lublin.pl
  Dział - tel. 81 72 86 430
  Zaopatrzenie - tel. 81 72 86 421
  e-mail: lkuchta@snzoz.lublin.pl
  Kotłownia - tel. 81 72 86 432

  Dział Żywienia

  Kierownik Działu - Piotr Puacz, tel. 81 72 86 427
  e-mail: kuchnia@snzoz.lublin.pl
  Dietetyczki - tel. 81 72 86 427
  Magazyn żywnościowy - tel. 81 72 86 429

  Stanowisko ds. P/Poż oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP

  Jan Zawada - tel. 81 72 86 442
  e-mail: ppoz@snzoz.lublin.pl

  Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

  Lesław Naklicki - tel. 81 72 86 523
  e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Lesław Naklicki - tel. 81 72 86 523
  e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Epidemiologii

  Beata Grudzień, Marzanna Snyder, Małgorzata Żebrowska - tel. 81 72 86 459
  e-mail: epidemiologia@snzoz.lublin.pl