• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja
 • Deklaracja dostępności
 • Kontakt
 • Wykaz telefonów
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Polityka prywatności Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004020,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl, tel. 817 286 523, adres: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, lub osobiście w dni robocze w godzinach 7:00 - 13:00 pokój nr 89 budynek A,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa,
  9) dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  ⇒ 
  RODO.Informacja dla kontrahentów
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla pacjenta
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla personelu medycznego
  PDF pobierz (PDF 130 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dot.korespondencji
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dotycząca monitoringu
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dot.skarg i wniosków
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna do przetargu poniżej 130 000 złotych
  PDF pobierz (PDF 80 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna do przetargu powyżej 130 000 złotych
  PDF pobierz (PDF 82 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla kandydata do pracy
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla pracowników
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  Klauzula informacyjna dla personelu medycznego - świadczenia pieniężne za pracę - COVID-19
  PDF pobierz (PDF 84 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym do wywiadu epidemiologicznego pacjenta.
  PDF pobierz (PDF 56 KB)