• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Władze Szpitala
 • Rada Społeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatności
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwórką"
 • Fundacja "Przyjazna Psychiatria"
 • Kontakt
 • Mapa dojazdowa
 • Polityka prywatności Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004020,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl, tel. 817 286 380, adres: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, lub osobiście w dni robocze w godzinach 7:00 - 13:00 pokój nr 89 budynek A,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa,

  9) dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


   
  RODO.Informacja dla kontrahentów
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dla pacjenta
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dla personelu medycznego
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dot.korespondencji
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dotycząca monitoringu
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dot.skarg i wniosków
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacja dotycząca zamówień publicznych
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)
   
  RODO.Informacje dla pracowników
  PDFpobierz plik (PDF 100 KB)