• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne - Szpital Neuropsychiatryczny

  Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Psychiatryczne I, II, III, IV i V

  Odbiorcami świadczeń zakładów są osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej.

  Osobom przebywającym w zakładach zapewniamy środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze, środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczni mają zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Pensjonariusze uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej na terenie szpitala.

  Kontakt:

  ZOLP-I - tel. 81 7286 531, 81 7286 532
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "S" na 1p.

  ZOLP-II - tel. 81 7286 325, 81 7286 326
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "M"

  ZOLP-III - tel. 81 7286 3 45, 81 7286 344
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "B" na 4p.

  ZOLP-IV - tel. 81 7286 332, 81 7286 333
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "D" parter niski

  ZOLP-V - tel. 81 7286 398, 81 7286 397
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "N"

  Leczone schorzenia

  — Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  — Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
  — Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
  — Zaburzenia nastroju (afektywne)
  — Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i zaburzenia psychiatryczne powodujące niewyjaśnione fizyczne symptomy (somatoform)
  — Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  — Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  — Upośledzenie umysłowe
  — Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  — Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
  — Nieokreślone zaburzenia psychiczne
  — Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

  Zasady przyjęć

  Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić:
  — osoba ubiegająca się o skierowanie
  — przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie
  — inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie.

  Do wniosku należy dołączyć:
  — wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  — dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu.

  W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
  — postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
  — postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
  — zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie w Zakładzie
  — zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie.
  W przypadku osoby nie wyrażającej zgody na umieszczenie w ZOLP, konieczne jest prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu chorego w Zakładzie bez jego zgody.

  Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Szpitala, gdzie po zaopiniowaniu przez lekarza psychiatrę, osoba zostaje wpisana na listę oczekujących.

  Dokumenty do pobrania

   
  Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  PDFpobierz (PDF 133kb)
   
  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  PDFpobierz (PDF 156kb)
   
  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego
  PDFpobierz (PDF 140kb)
   
  Druk oświadczenia dot. opłaty za pobyt
  PDFpobierz (PDF 39kb)
   
  Druk oświadczenia dot. opłaty za pobyt osób posiadających 500+
  PDFpobierz (PDF 16kb)