• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szpitala

  W trybie planowym:
  Aktualne skierowanie
  Ważny dowód ubezpieczenia
  Odcinek renty lub emerytury
  Dowód osobisty z numerem PESEL
  W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aktualne zaświadczenie z UP

  Przyjęcie pacjenta do oddziałów: COTUA, Psychogeriatrycznego, Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:
  Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem i po wcześniejszym uzgodnieniu miejscaz ordynatorem danego oddziału.
  W przypadku kiedy oddział dysponuje wolnymi miejscami pacjenci przyjmowani są na takich samych zasadach jak do pozostałych oddziałów.

  Przyjęcie pacjenta do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Dziennej i Całodobowej Rehabilitacji Psychiatrycznej, DOTUA oraz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego:
  Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia z ordynatorem oddziału.

  Pacjent przyjmujący się do szpitala powinien mieć przy sobie

  1) własną piżamę
  2) ciapy
  3) mydło
  4) szampon do włosów
  5) szczotkę /grzebień
  6) ręcznik
  7) szczoteczkę i pastę do zębów
  8) papier toaletowy

  Depozyty

  Przy przyjęciu do Szpitala pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie Szpitala.
  Korzystanie z Depozytu Głównego przez pacjenta jest dobrowolne.
  Pacjent może postanowić o pozostawieniu posiadanych pieniędzy i/lub rzeczy wartościowych przy sobie.
  Szpital nie ponosi odpowiedzialności zarzeczy wartościowe nie złożone do depozytu Szpitala.