• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Pracownie diagnostyczne Szpitala

  Do zadań Pracowni diagnostycznych należy wykonywanie badań diagnostycznych pacjentom leczonym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, pacjentom innych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów oraz odpłatnie osobom indywidualnym.


  Pracowniami diagnostycznymi są:
  1. Pracownia EEG
  2. Laboratorium

  Pracownia EEG

  wykonuje badania:
  —EEG standard,
  —EEG HOLTER (24 godziny),
  —EEG po deprywacji snu.


  Kontakt:
  tel. 81 7286 383


  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; budynek "Somatyk"; parter

  Laboratorium

  W skład Laboratorium wchodzą Pracownie:
  —Koagulologii i serologii grup krwi
  —Analityki ogólnej
  —Biochemii i immunochemii
  —Hematologii
  —Mikrobiologii


  Kierownik: mgr Iwona Woźniak
  kontakt: tel. 81 7286 375
  e-mail: iwozniak@snzoz.lublin.pl


  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; budynek "Somatyk"; I piętro


  Czynne:
  całodobowo w dni powszednie i święta


  Pobieranie materiału do badań:
  gabinet zabiegowy - budynek "Somatyk"; I piętro; wejście od strony Kaplicy
  poniedziałek - piątek
  w godzinach: 7:30 - 10:30


  Informacje na temat pobierania materiału do badania

  Informacja dot. Świadectwa Jakości badań laboratoryjnych