• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Opieka duszpasterska

  Pacjenci przebywający w Szpitalu mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami.
  Indywidualną posługę duszpasterską sprawują w Szpitalu kapelani wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego.
  Informacje dla pacjentów, dotyczące sposobu kontaktu z duchownymi poszczególnych wyznań, znajdują się w oddziałach.

  Msza św. w obrządku rzymskokatolickim

  Kościół Rektoralny pod wezwaniem św. Judy Tadeusza znajdujący się na terenie parku szpitalnego, obok budynku "B" Szpitala - "Somatyka"):

  Porządek nabożeństw:
  dni powszednie: 7.15, 14.30, 18.00
  niedziele i święta: 7.15, 8.30, 10.30, 11.30, 14.30, 18.00

  Osoby innych wyznań

  Szpital współpracuje z następującymi kościołami/ związkami wyznaniowymi działającymi na terenie Lublina:
  Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
  Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy
  Zbór Polskiego Kościoła Chrześcijańskiego Babtystów
  Parafia Polsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP
  Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  Adwentyści Dnia Siódmego
  Zbór OAZA Kościoła Zielonoświątkowego
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  Centrum Islamskie
  Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
  Parafia Staro-Katolicka Mariawitów