• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjęcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostęp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Dostęp do Internetu dla pacjentów Szpitala


  Dostęp do sieci rozległej dla pacjentów, szpital realizuje poprzez publiczny punkt dostępu do Internetu, zainstalowany na terenie szpitala w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny na mocy porozumienia z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim.

  Każdy pacjent szpitala może skorzystać z Internetu z wykorzystaniem technologii WiFi, poprzez połączenie z hotspotem o nazwie hotspotwrotalubelszczyzny.

  Rejestracja użytkownika następuje na serwerze hotspotu po ustanowieniu połączenia i od strony technicznej obsługiwana jest przez Lubelski Urząd Marszałkowski.

  Informację o tej możliwości dostępu do Internetu pacjent może uzyskać od personelu oddziału szpitalnego.