• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:
  — Pracownia Tomografii Komputerowej,
  — Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
  — Pracownia RTG (radiografii i radioskopii),
  — Pracownia USG.

  Kontakt

  tel. 81 744 30 61 w. 384

  Kierownik Zakładu

  lek. med. Paweł Krupa

  Lokalizacja

  ul. Abramowicka 2; budynek "Somatyk"; parter

  Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy wykonywanie badań z zakresu radiografii i radioskopii, tomografii komputerowej, USG i Rezonansu Magnetycznego pacjentom leczonym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, pacjentom leczonym w innych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów oraz odpłatnie osobom nieuprawnionym.


  W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonuje się badania obrazowe: głowy, szyi, kręgosłupa, miednicy, stawów, kończyn dolnych i górnych.
  Aparat: SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T


  Badania wykonywane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie skierowań lekarzy poradni specjalistycznych, posiadających umowy z NFZ. Istnieje możliwość wykonania badania odpłatnego na podstawie skierowań od lekarzy nie posiadających umowy z NFZ. Stosuje się wówczas cennik badań komercyjnych.
  Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie ( 81 728 63 84 ) lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godz. 8°°- 14°° w budynku "Somatyk" - parter.
  Przed badaniem pacjent powinien być 4 godziny na czczo.
  Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia do rejestracji. Wskazane jest aby pacjent posiadał poprzednie badania (MR, RTG, TK, USG).
  Wyniki badań pacjent odbiera w środy i w piątki w godz. 14°°- 17°° w rejestracji, osobiście lub przez inną osobę po okazaniu pisemnego upoważnienia.
  Wynik wydawany jest w formie cyfrowej na płycie CD/DVD oraz w formie opisu lekarskiego.

  Informacje dla pacjentów - Dokumenty do pobrania

   
  Kontrastowe badania radiologiczne
  PDFpobierz plik (PDF 112kb)
   
  Niekontrastowe badania radiologiczne
  PDFpobierz plik (PDF 49kb)
   
  Tomografia komputerowa
  PDFpobierz plik (PDF 96kb)
   
  Cennik Pracowni Rezonansu Magnetycznego
  PDFpobierz plik (PDF 64kb)