• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Somatyczny
 • ZOL Psychiatryczny
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:
  — Pracownia Tomografii Komputerowej,
  — Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
  — Pracownia RTG (radiografii i radioskopii),
  — Pracownia USG.

  Kontakt

  tel. 81 744 30 61 w. 384

  Kierownik Zakładu

  lek. med. Paweł Krupa

  Lokalizacja

  ul. Abramowicka 2; budynek "Somatyk"; parter

  Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy wykonywanie badań z zakresu radiografii i radioskopii, tomografii komputerowej, USG i Rezonansu Magnetycznego pacjentom leczonym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, pacjentom leczonym w innych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów oraz odpłatnie osobom nieuprawnionym.


  W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonuje się badania obrazowe: głowy, szyi, kręgosłupa, miednicy, stawów, kończyn dolnych i górnych.
  Aparat: SIEMENS MAGNETOM ESSENZA 1,5 T


  Badania wykonywane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie skierowań lekarzy poradni specjalistycznych, posiadających umowy z NFZ. Istnieje możliwość wykonania badania odpłatnego na podstawie skierowań od lekarzy nie posiadających umowy z NFZ. Stosuje się wówczas cennik badań komercyjnych.
  Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie ( 81 728 63 84 ) lub za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godz. 8°°- 14°° w budynku "Somatyk" - parter.
  Przed badaniem pacjent powinien być 4 godziny na czczo.
  Pacjent zgłasza się na badanie w wyznaczonym terminie ze skierowaniem oraz aktualnym dowodem ubezpieczenia do rejestracji. Wskazane jest aby pacjent posiadał poprzednie badania (MR, RTG, TK, USG).
  Wyniki badań pacjent odbiera w środy i w piątki w godz. 14°°- 17°° w rejestracji, osobiście lub przez inną osobę po okazaniu pisemnego upoważnienia.
  Wynik wydawany jest w formie cyfrowej na płycie CD/DVD oraz w formie opisu lekarskiego.

  Informacje dla pacjentów - Dokumenty do pobrania

   
  Kontrastowe badania radiologiczne
  PDFpobierz plik (PDF 112kb)
   
  Niekontrastowe badania radiologiczne
  PDFpobierz plik (PDF 49kb)
   
  Tomografia komputerowa
  PDFpobierz plik (PDF 96kb)