• przetargi

  Przetargi

 • Aktualne
 • Przetargi > 2012
  Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

  Data ogłoszenia

  19.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

  Pobierz

  19.12.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  19.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  19.12.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  19.12.2012

   

  Dostawa jaj

  Data ogłoszenia

  12.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  21.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  12.12.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  12.12.2012

   

  Dostawa bonów towarowych

  Data ogłoszenia

  07.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  18.12.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  12.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  07.12.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  07.12.2012

   

  Budowa zbiornika wody zapasowej z przepompownią

  Data ogłoszenia

  07.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.12.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  21.12.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  20.12.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  20.12.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  17.12.2012

  Skompresowana Specyfikacja Techniczna

  Pobierz

  11.12.2012

  Skompresowana Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  11.12.2012

  Skompresowane Przedmiary robót

  Pobierz

  11.12.2012

  Specyfikacja Techniczna

  Pobierz

  07.12.2012

  Dokumentacja Projektowa

  Pobierz

  07.12.2012

  Przedmiar robót

  Pobierz

  07.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  07.12.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  07.12.2012

   

  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH

  Data ogłoszenia

  05.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  17.12.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  11.12.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  11.12.2012

  Załącznik nr 8 do SIWZ

  Pobierz

  05.12.2012

  Załącznik nr 7 do SIWZ

  Pobierz

  05.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  05.12.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.12.2012

   

  Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Poradni Psychologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiegow Lublinie.

  Data ogłoszenia

  03.12.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

  Pobierz

  12.12.2012

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  03.12.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  03.12.2012

   

  Dostawa środków kontrastowych

  Data ogłoszenia

  30.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  20.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  30.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.11.2012

   

  Dostawa jaj

  Data ogłoszenia

  30.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

  Pobierz

  12.12.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  03.12.2012

  SIWZ

  Pobierz

  30.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.11.2012

   

  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

  Data ogłoszenia

  23.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.12.2012

  Informacje do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Pobierz

  23.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  23.11.2012

   

  Usługa udzielenia kredytu/ pożyczki

  Data ogłoszenia

  19.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  27.11.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  23.11.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłosznia 2

  Pobierz

  21.11.2012

  Zmiana treści SIWZ 2

  Pobierz

  21.11.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  21.11.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  21.11.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  19.11.2012

  SIWZ

  Pobierz

  19.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  19.11.2012

   

  Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie"

  Data ogłoszenia

  16.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Pobierz

  14.12.2012

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  16.11.2012

   

  Dostawa jaj

  Data ogłoszenia

  14.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

  Pobierz

  26.11.2012

  SIWZ

  Pobierz

  14.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  14.11.2012

   

  Dostawa węgla i koksu do ZOL w Łysołajach

  Data ogłoszenia

  13.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.11.2012

   

  Dostawa płynów infuzyjnych

  Data ogłoszenia

  12.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  22.11.2012

  Prawidłowy załącznik nr 2A

  Pobierz

  16.11.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  16.11.2012

  SIWZ

  Pobierz

  12.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  12.11.2012

   

  Przystosowanie sieci wodociągowej do wymogów sanitarno-epidemiologicznych

  Data ogłoszenia

  05.11.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  30.11.2012

  Załącznik nr 8- Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  05.11.2012

  Załącznik nr 7-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  Pobierz

  05.11.2012

  Załacznik nr 6 - Przedmiary robót

  Pobierz

  05.11.2012

  SIWZ

  Pobierz

  05.11.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.11.2012

   

  Dostosowanie części dróg wewnętrznych do wymogów przeciwpożarowych

  Data ogłoszenia

  10.10.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  30.10.2012

  Zał. nr 10 - Przedmiary robót

  Pobierz

  10.10.2012

  Zał. nr 9 - STWiOR

  Pobierz

  10.10.2012

  Zał. nr 8 Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  10.10.2012

  Zał. nr 4 - Program funkcjonalno-użytkowy

  Pobierz

  10.10.2012

  SIWZ

  Pobierz

  10.10.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.10.2012

   

  Ochrona przeciwpożarowa budynków Szpitala

  Data ogłoszenia

  03.10.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty (czynności powtórzone)

  Pobierz

  30.10.2012

  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

  Pobierz

  30.10.2012

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  22.10.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  15.10.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  11.10.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  05.10.2012

  Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  03.10.2012

  Załącznik nr 8 - STWiOR

  Pobierz

  03.10.2012

  Załącznik nr 7 - Przedmiary robót

  Pobierz

  03.10.2012

  SIWZ

  Pobierz

  03.10.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  03.10.2012

   

  Dostawa odczynników laboratoryjnych

  Data ogłoszenia

  27.09.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  09.10.2012

  Prawidłowy Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestaw 1

  Pobierz

  03.10.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  03.10.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłosznia

  Pobierz

  02.10.2012

  Załącznik nr 2 - Specyfikacja ilościowo- cenowa

  Pobierz

  27.09.2012

  SIWZ

  Pobierz

  27.09.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  27.09.2012

   

  Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

  Data ogłoszenia

  18.09.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  01.10.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  24.09.2012

  Aktualny Załącznik nr 2a do SIWZ

  Pobierz

  24.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  24.09.2012

  SIWZ

  Pobierz

  18.09.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.09.2012

   

  Ochrona przeciwpożarowa budynków Szpitala

  Data ogłoszenia

  17.09.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

  Pobierz

  02.10.2012

  Aktualny przedmiar robót: "pawilon 2 przedmiar -budowlany" (po zmianie SIWZ)

  Pobierz

  24.09.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  24.09.2012

  Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  17.09.2012

  Załącznik nr 8 - STWiOR

  Pobierz

  17.09.2012

  Załącznik nr 7- Przedmiary robót

  Pobierz

  17.09.2012

  SIWZ

  Pobierz

  17.09.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  17.09.2012

   

  Usługa strzyżenia i golenia pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

  Data ogłoszenia

  07.09.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  25.09.2012

  SIWZ

  Pobierz

  07.09.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  07.09.2012

   

  Dostawa warzyw i owoców

  Data ogłoszenia

  05.09.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  25.09.2012

  SIWZ

  Pobierz

  05.09.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.09.2012

   

  Dostawa i montaż ciepłomierzy

  Data ogłoszenia

  31.08.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  18.09.2012

  Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  31.08.2012

  Załącznik nr 7 STWiOR

  Pobierz

  31.08.2012

  Załącznik nr 6 - Przedmiary robót

  Pobierz

  31.08.2012

  SIWZ

  Pobierz

  31.08.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  31.08.2012

   

  Dostawa odczynników laboratoryjnych

  Data ogłoszenia

  30.08.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  26.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  11.09.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  11.09.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  06.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  04.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  03.09.2012

  Załącznik nr 2 - Specyfikacja ilościowo-cenowa

  Pobierz

  30.08.2012

  SIWZ

  Pobierz

  30.08.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  30.08.2012

   

  Usługa udzielenia kredytu/pożyczki

  Data ogłoszenia

  28.08.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  11.09.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  03.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  03.09.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  31.08.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  31.08.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  30.08.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  28.08.2012

  Załacznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  28.08.2012

  SIWZ

  Pobierz

  28.08.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  28.08.2012

   

  Dostawa ciekłego powietrza wraz z wynajmem zbiornika

  Data ogłoszenia

  10.08.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  21.08.2012

  SIWZ

  Pobierz

  10.08.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.08.2012

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  31.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o uniewaznieniu konkursu

  Pobierz

  08.08.2012

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  31.07.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  31.07.2012

   

  Dostawa artykułów elektrycznych

  Data ogłoszenia

  24.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  06.08.2012

  Załącznik nr 2 (A i B) do SIWZ

  Pobierz

  24.07.2012

  SIWZ

  Pobierz

  24.07.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  24.07.2012

   

  Dostawa opatrunków

  Data ogłoszenia

  23.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  31.07.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  26.07.2012

  SIWZ

  Pobierz

  23.07.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  23.07.2012

   

  Uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego „Wymiana sieci zewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej i deszczowej”

  Data ogłoszenia

  18.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  18.07.2012

   

  Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego „Wymiana sieci zewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej i deszczowej”

  Data ogłoszenia

  18.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  18.07.2012

   

  Dostawa środków kontrastowych

  Data ogłoszenia

  18.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  27.07.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  23.07.2012

  SIWZ

  Pobierz

  18.07.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.07.2012

   

  Dostawa profesjonalnych środków higieny

  Data ogłoszenia

  11.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.07.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  16.07.2012

  SIWZ

  Pobierz

  11.07.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  11.07.2012

   

  Dostawa opatrunków

  Data ogłoszenia

  04.07.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  19.07.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców - pytanie 15 (sprostowanie)

  Pobierz

  10.07.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  09.07.2012

  SIWZ

  Pobierz

  04.07.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  04.07.2012

   

  Dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego

  Data ogłoszenia

  01.06.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  15.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  08.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  06.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  04.06.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  01.06.2012

  SIWZ

  Pobierz

  01.06.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  01.06.2012

   

  Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i narzędzi

  Data ogłoszenia

  29.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  14.06.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  05.06.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  05.06.2012

  Informacja o zmianie treści SIWZ + nowy termin składania ofert

  Pobierz

  05.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcow 4

  Pobierz

  04.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcow 3

  Pobierz

  04.06.2012

  Prawidłowy projekt umowy

  Pobierz

  01.06.2012

  Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  01.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcow 2

  Pobierz

  01.06.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcow 1

  Pobierz

  01.06.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  29.05.2012

  SIWZ

  Pobierz

  29.05.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  29.05.2012

   

  Konkurs ofert- świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  25.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

  Pobierz

  05.06.2012

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  25.05.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  25.05.2012

   

  Dostawa środków czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego

  Data ogłoszenia

  25.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  25.05.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  18.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty (czynności powtórzone)

  Pobierz

  26.06.2012

  Zawiadomienie o wyborze oferty/ unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  18.06.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  18.05.2012

  SIWZ

  Pobierz

  18.05.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  18.05.2012

   

  Kokurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

  Data ogłoszenia

  17.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Rozstrzygnięcie konkursu

  Pobierz

  25.05.2012

  Materiały informacyjne - prowadzenie zajęć psychoterapii grupowej

  Pobierz

  17.05.2012

  Materiały informacyjne - wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego

  Pobierz

  17.05.2012

  Materiały informacyjne - udzielanie porad i konsultacji w poradni rehabilitacyjnej

  Pobierz

  17.05.2012

  Materiały informacyjne- opisywanie badań EEG

  Pobierz

  17.05.2012

  Materiały informacyjne- opieka internistyczna nad pacjentami w ZOL Łysołaje

  Pobierz

  17.05.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  17.05.2012

   

  Konkurs ofert- świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  15.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Unieważnienie konkursu

  Pobierz

  24.05.2012

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  15.05.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  15.05.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  09.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  18.05.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  09.05.2012

  SIWZ

  Pobierz

  09.05.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  09.05.2012

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

  Data ogłoszenia

  08.05.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Unieważnienie konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych

  Pobierz

  18.05.2012

  Zmiany treści materiałów informacyjnych dot. prowadzenia zajęć psychoterapii grupowej

  Pobierz

  10.05.2012

  Zmiany treści materiałów informacyjnych dot. wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego

  Pobierz

  10.05.2012

  Zmiany treści materiałów informacyjnych dot. udzielania porad i konsultacji w poradni reahabilitacyjnej

  Pobierz

  10.05.2012

  Zmiany treści materiałów informacyjnych dot. opisywania badań EEG

  Pobierz

  10.05.2012

  Zmiany treści materiałów informacyjnych dot. opieki internistycznej w ZOL Łysołaje

  Pobierz

  10.05.2012

  Materiały informacyjne - prowadzenie zajęć psychoterapii grupowej

  Pobierz

  08.05.2012

  Materiały informacyjne- wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego

  Pobierz

  08.05.2012

  Materiały informacyjne - udzielanie porad i konsultacji w poradni rehabilitacyjnej

  Pobierz

  08.05.2012

  Materiały informacyjne-opisywanie badań EEG

  Pobierz

  08.05.2012

  Materiały informacyjne- opieka internistyczna nad pacjentami w ZOL Łysołaje

  Pobierz

  08.05.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  08.05.2012

   

  Wykonywanie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) bielizny szpitalnej

  Data ogłoszenia

  24.04.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  21.05.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  07.05.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  07.05.2012

  SIWZ

  Pobierz

  24.04.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  24.04.2012

   

  Konkurs ofert- świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  19.04.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

  Pobierz

  11.05.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  25.04.2012

  Materiały informacyjne

  Pobierz

  19.04.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  19.04.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  19.04.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  08.05.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  19.04.2012

  SIWZ

  Pobierz

  19.04.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  19.04.2012

   

  Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen medyczny

  Data ogłoszenia

  16.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  02.04.2012

  SIWZ

  Pobierz

  16.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  16.03.2012

   

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

  Data ogłoszenia

  13.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  27.03.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  20.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  20.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

  Pobierz

  15.03.2012

  Załącznik nr 4 do SIWZ - " Procedura P-SZJ/038 - postępowanie z odpadami"

  Pobierz

  13.03.2012

  SIWZ

  Pobierz

  13.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  13.03.2012

   

  Dostawa artykułów hydraulicznych

  Data ogłoszenia

  13.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  02.04.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  21.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  21.03.2012

  Zestawienie asortymentu - zał. nr 5

  Pobierz

  13.03.2012

  SIWZ

  Pobierz

  13.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  13.03.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  09.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  09.03.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  08.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  08.03.2012

   

  Dostawa pieczywa

  Data ogłoszenia

  05.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  05.03.2012

   

  Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  Data ogłoszenia

  05.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  08.05.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

  Pobierz

  13.04.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  12.04.2012

  Rzut dachu kotłowni, kuchni i pralni

  Pobierz

  06.04.2012

  Rzut dachu Oddziału XVI

  Pobierz

  06.04.2012

  Rzut dachu Oddziału XIX

  Pobierz

  06.04.2012

  Rzut dachu Oddziału III

  Pobierz

  06.04.2012

  Przedmiar robót pn. Renowacja pokrycia dachowego

  Pobierz

  06.04.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  06.04.2012

  Prawidłowy Załącznik nr 4- Dokumentacja Projektowa

  Pobierz

  29.03.2012

  Prawidłowy Załącznik nr 3 - STWIOR

  Pobierz

  29.03.2012

  Prawidłowy Załącznik nr 2-Przedmiary Robót

  Pobierz

  29.03.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  29.03.2012

  Załącznik nr 6-Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Pobierz

  28.03.2012

  Załącznik nr 4-Dokumentacja projektowa

  Pobierz

  28.03.2012

  Załącznik nr 3-STWIOR

  Pobierz

  28.03.2012

  Załącznik nr 2- Przedmiary robót

  Pobierz

  28.03.2012

  SIWZ

  Pobierz

  28.03.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  12.03.2012

  Wniosek o zmianę warunków udziału w postępowaniu

  Pobierz

  12.03.2012

  Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej

  Pobierz

  07.03.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  07.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  07.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  05.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP

  Pobierz

  05.03.2012

   

  USŁUGA CAŁODOBOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SZPITALA

  Data ogłoszenia

  02.03.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  07.03.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  06.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  06.03.2012

  SIWZ

  Pobierz

  02.03.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  02.03.2012

   

  Dostawa środków dezynfekcyjnych

  Data ogłoszenia

  21.02.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Sprostowanie zawiadomienia w wyborze oferty/unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  12.03.2012

  Zawiadomienie o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  09.03.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  24.02.2012

  SIWZ

  Pobierz

  21.02.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  21.02.2012

   

  Obsługa gospodarczo-techniczna ZOL Łysołaje

  Data ogłoszenia

  21.02.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  01.03.2012

  SIWZ

  Pobierz

  21.02.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  21.02.2012

   

  Dostawa produktów leczniczych

  Data ogłoszenia

  09.02.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Pobierz

  09.02.2012

   

  Dostawa artykułów spożywczych

  Data ogłoszenia

  31.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  24.02.2012

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pobierz

  06.02.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  06.02.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

  Pobierz

  03.02.2012

  Odpowiedzi na pytania wykonawców

  Pobierz

  03.02.2012

  Załącznik nr 2 do SIWZ

  Pobierz

  31.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  31.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  31.01.2012

   

  Dostawa ryb

  Data ogłoszenia

  31.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  13.02.2012

  SIWZ

  Pobierz

  31.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  31.01.2012

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie specjalistycznego postępowania poekspozycyjnego dla pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

  Data ogłoszenia

  24.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

  Pobierz

  02.02.2012

  Konkurs ofert

  Pobierz

  24.01.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  24.01.2012

   

  Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Szpitala

  Data ogłoszenia

  20.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  29.02.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  24.02.2012

  Zmiana treści SIWZ

  Pobierz

  20.02.2012

  Wyjaśnienie do pisma z dnia 6.02.2012 r.

  Pobierz

  07.02.2012

  Wyjaśnienie treści SIWZ

  Pobierz

  06.02.2012

  Ogłoszenie dodatkowych informacji

  Pobierz

  01.02.2012

  Informacja o zmianie terminu składania ofert

  Pobierz

  31.01.2012

  Treść odwołania

  Pobierz

  30.01.2012

  Informacja o wnieionym odwołaniu

  Pobierz

  30.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  20.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  20.01.2012

   

  Dostawa ryb

  Data ogłoszenia

  19.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  30.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  19.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  19.01.2012

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie specjalistycznego postępowania poekspozycyjnego dla pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

  Data ogłoszenia

  11.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

  Pobierz

  19.01.2012

  Konkurs

  Pobierz

  11.01.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  11.01.2012

   

  Dostawa mięsa, wędlin i drobiu

  Data ogłoszenia

  11.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pobierz

  31.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  11.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  11.01.2012

   

  Dostawa artykułów spożywczych

  Data ogłoszenia

  10.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  27.01.2012

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Pobierz

  17.01.2012

  Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  Pobierz

  11.01.2012

  Zmiana SIWZ

  Pobierz

  11.01.2012

  Załącznik nr 2 - Zestawienie asortymentu

  Pobierz

  10.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  10.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.01.2012

   

  Dostawa ryb

  Data ogłoszenia

  10.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Pobierz

  18.01.2012

  SIWZ

  Pobierz

  10.01.2012

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Pobierz

  10.01.2012

   

  Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie specjalistycznego postępowania poekspozycyjnego dla pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie

  Data ogłoszenia

  03.01.2012

   

  Dokument

  Łącze do pliku

  Data opublikowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

  Pobierz

  11.01.2012

  Konkurs ofert

  Pobierz

  03.01.2012

  Ogłoszenie

  Pobierz

  03.01.2012