• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Realizacja projektów w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  ⇒ Projekt E-Zdrowie - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym...
  ⇒ Projekt - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych... -> budowa ZOLP w SN SPZOZ
  ⇒ Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego

  Projekt E-Zdrowie dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych...


  Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego